Volejte (+420) 724 301 099

Proč investovat do lisovacího zařízení?

V současné době sstále více společností zajímá o efektivní nakládání s odpady. Toho lze mimo jiné dosáhnout investováním do lisovacího zařízení. Tento typ stroje zahušťuje odpad z kartonu, papíru, hliníkových plechovek, PET lahví, komunálních i nebezpečných materiálů atd. Velmi usnadňuje přepravu stlačených materiálů a pomáhá udržovat pořádek a hygienu na pracovišti. 

Díky investici do lisu je možné snížit náklady na přepravu odpadu, snížit mzdové náklady, zlepšit bezpečnost práce, snížit množství odpadu na skládkách apod.  

Nejefektivnějším řešením je umístit lis na místo, kde odpad přímo vzniká. Tradiční způsob zpracování odpadu přímo u zdroje je obvykle prováděno řadou ručních operací, jako jsou skládáni kartonu a jejich odvoz. Zařízení, jako jsou lisy, naproti tomu vyžadují pouze umístění vhodného odpadu v komoře a odstranění hotových balíků. Tímto řešením ušetříte čas a finanční prostředky. 

Recyklovatelné odpady, jako PET láhve, plasty papír jsou často špatně skladovány, což představuje že až 75 % jejich objemu tvoří vzduch. Zpracováním odpadu snížíte celkové náklady na provoz a ušetříte místo pro skladování.

Tento typ zařízení je používán v každém segmentu podnikání.

VERTIKÁLNÍ lisy

Vertikální paketovací lisy slouží ke zpracování menšího množství odpadu (papír, plasty atd.). Jejich konstrukce je ideálním řešením pro menší firmy, které se přímo nezabývají zpracováním odpadů, ale mají přitom omezený prostor. 

Tato zařízení jsou jednoduchá na obsluhu a mají přístupnou cenu. Jsou často využívána i na separovaný odpad.  Prohlédněte si nabídku vertikálních paketovacích lisů zde.

HORIZONTÁLNÍ lisy

Horizontální lisy se vyznačují větší velikostí a skvělým výkonem. Jsou to velká a velmi odolná zařízení pro lisování odpadu ve značném množství.  Výborně se hodí k lisovaní separovaného odpadu. Přejít na horizontální lisy zde.

OSTATNÍ STROJE

Od perforátoru PET lahví po stroje na polystyrénový odpad.  

REPASOVANÁ ZAŘÍZENÍ

Připravujeme.

Snižte náklady na zpracování odpadu až o 90%.
Řešení pro třídírny odpadu, sběrné dvory, zpracovatele i menší firmy.