Zavolajte nám na +420 724 301 099

PREČO INVESTOVAŤ DO lisovacieho zariadenia?

V súčasnej dobe sa čoraz viac spoločností zaujíma o efektívne nakladanie s odpadmi. To možno okrem iného dosiahnuť investovaním do lisovacieho zariadenia. Tento typ stroja zahusťuje odpad z kartónu, papiera, hliníkových plechoviek, PET fliaš, komunálnych aj nebezpečných materiálov atď. Veľmi uľahčuje prepravu stlačených materiálov a pomáha udržiavať poriadok a hygienu na pracovisku.

Vďaka investícii do lisu je možné znížiť náklady na prepravu odpadu, znížiť mzdové náklady, zlepšiť bezpečnosť práce, znížiť množstvo odpadu na skládkach a pod.

Najefektívnejším riešením je umiestniť lis na miesto, kde odpad priamo vzniká. Tradičný spôsob spracovania odpadu priamo pri zdroji sa zvyčajne uskutočňuje radom ručných operácií, ako sú skladanie kartónov a ich odvoz. Zariadenia, ako sú lisy, naproti tomu vyžadujú iba umiestnenie vhodného odpadu v komore a odstránenie hotových balíkov. Týmto riešením ušetríte čas a finančné prostriedky.

Recyklovateľné odpady, ako PET fľaše, plasty papier sú často zle skladované, čo predstavuje že až 75% ich objemu tvorí vzduch. Spracovaním odpadu znížite celkové náklady na prevádzku a ušetríte miesto na skladovanie.

Tento typ zariadenia je používaný v každom segmente podnikania.

 

 

VERTIKÁLNE

Vertikálne lisy slúži na spracovanie menšieho množstva odpadu (papier, plasty atď.). Ich konštrukcia je ideálnym riešením pre menšie firmy, ktoré sa priamo nezaoberajú spracovaním odpadov, ale majú pritom obmedzený priestor.

Tieto zariadenia sú jednoduché na obsluhu a majú prístupnú cenu.

HORIZONTÁLNE

Horizontálne lisy sa vyznačujú väčšou veľkosťou a skvelým výkonom. Sú to veľká aveľmi odolná zariadení pre lisovanie odpadu v značnom množstve.

OSTATNÉ

Od perforátora PET fliaš po stroja na polystyrénový odpad.

repasované 

zariadenie

Pripravujeme

Znížte náklady na podnikový odpad až o 90%
Riešenia pre zberné dvory, spracovateľov odpadu, ako aj vlastníkov malých podnikov